• ZcL: Held van de Leefbaarheid

  ZcL: Held van de Leefbaarheid

  ‘Je moet van heel goede huize komen, wil je overtreffen wat jullie doen!’, aldus Emile Roemer van de SP. Die woorden waren bedoeld voor Zorgcoöperatie Loppersum, die hij uitriep uit tot ‘Held van de Leefbaarheid’. Op 18 juni 2016 overhandigde hij persoonlijk de daarbij behorende prijs aan het bestuur.

  Lees verder →
 • Van het bestuur

  Van het bestuur

  In de ledenvergadering van 22 maart jl. heeft het bestuur John Wieringa voorgesteld als nieuw lid van het bestuur. De leden hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming.

  Lees verder →
 • Open Inloop krijgt naaimachine

  Open Inloop krijgt naaimachine

  In september is ZcL begonnen met de Open Inloop in de bibliotheek van Loppersum. Het bestuur heeft bij de Eenkema Stichting subsidie aangevraagd om enkele zaken aan te schaffen die in elke huiskamer hun nut bewijzen. Een naaimachine is zo’n nuttig apparaat.

  Lees verder →
 • Toekomst Wmo

  Toekomst Wmo

  Leden van Zorgcoöperatie Loppersum maken zich zorgen over de toekomst van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Temeer nu zowel TSN als Zonnehuisgroep Noord besloten hebben geen huishoudelijke zorg meer te bieden. Dit besluit zal in de loop van 2016 worden uitgevoerd. Wat nu?

  Lees verder →
 • Regiegroep Wiemersheerdgebied

  Regiegroep Wiemersheerdgebied

  ZcL heeft samen met Zonnehuisgroep Noord het initiatief genomen tot de vorming van een Regiegroep Wiemersheerdgebied. In deze groep zitten de SWD, een huisarts, een wethouder, de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum en de corporaties Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen.

  Lees verder →
 • Hulp en aandacht

  Hulp en aandacht

  Sinds de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is er een breed aanbod aan onderlinge hulp en sociale activiteiten tot stand gekomen. De laatste in het aanbod is de Open Inloop in de ruimte van de Openbare Bibliotheek in Loppersum.

  Lees verder →
 • Samenwerking

  Samenwerking

  Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is een vrijwilligersorganisatie. We werken allemaal samen, als bestuur, als werkgroepen, als leden, als vrijwilligers. Dat doen we met het oog op het doel van ZcL: ‘Zo lang mogelijk, met welbevinden, in Loppersum blijven wonen, ook als men zorg behoeft.’

  Lees verder →