• Vernieuwingsplan Wiemersheerdgebied

  Vernieuwingsplan Wiemersheerdgebied

  De Regiegroep is opgeheven. In de plaats daarvan is een stuurgroep opgericht onder leiding van wethouder Bé Schollema. Waarom? Voorgaande jaren is op initiatief van ZcL een plan gemaakt om de kwaliteit van zorg en hulp te verbeteren, zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Het plan kan samengevat worden als: vernieuwing van het Wiemersheerdgebied.

  Lees verder →
 • Van het bestuur

  Van het bestuur

  Het bestuur blijft in beweging, ook in 2017. We hebben een nieuwe (tijdelijke) voorzitter. De Regiegroep is opgeheven, en daarvoor in de plaats is een Stuurgroep gevormd. Daarin blijven we betrokken bij de ontwikkeling van het Wiemersheerdgebied. Er komen nieuwe gespreksavonden, er worden maaltijden verzorgd en de Open Inloop houdt themamiddagen.

  Lees verder →
 • Samenwerking

  Samenwerking

  Samenwerking binnen Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) betekent dat leden gezamenlijk plannen maken en uitvoeren. Radicale gelijkwaardigheid staat daarbij voorop. Ieders bijdrage is belangrijk. Besluiten nemen we samen. Samenwerking met anderen in het dorp betekent elkaar aanvullen en elkaar versterken. Met respect voor ieders competentie en belang. Die zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig.

  Lees verder →
 • ZcL: Held van de Leefbaarheid

  ZcL: Held van de Leefbaarheid

  ‘Je moet van heel goede huize komen, wil je overtreffen wat jullie doen!’, aldus Emile Roemer van de SP. Die woorden waren bedoeld voor Zorgcoöperatie Loppersum, die hij uitriep uit tot ‘Held van de Leefbaarheid’. Op 18 juni 2016 overhandigde hij persoonlijk de daarbij behorende prijs aan het bestuur.

  Lees verder →
 • Hulp en aandacht

  Hulp en aandacht

  Sinds de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is er een breed aanbod aan onderlinge hulp en sociale activiteiten tot stand gekomen. De laatste in het aanbod is de Open Inloop in de ruimte van de Openbare Bibliotheek in Loppersum.

  Lees verder →