• Wonen met welbevinden

  Wonen met welbevinden

  De Regiegroep, opgericht op initiatief van ZcL en bedoeld om de kwaliteit van zorg en hulp te verbeteren zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, heeft een lange adem nodig. Er ligt een plan klaar, wat we willen is duidelijk, maar duidelijkheid over de toekomst van Wiemersheerd blijft almaar uit.

  Lees verder →
 • Samenwerking

  Samenwerking

  Samenwerking binnen Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) betekent dat leden gezamenlijk plannen maken en uitvoeren. Radicale gelijkwaardigheid staat daarbij voorop. Ieders bijdrage is belangrijk. Besluiten nemen we samen. Samenwerking met anderen in het dorp betekent elkaar aanvullen en elkaar versterken. Met respect voor ieders competentie en belang. Die zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig.

  Lees verder →
 • ZcL: Held van de Leefbaarheid

  ZcL: Held van de Leefbaarheid

  ‘Je moet van heel goede huize komen, wil je overtreffen wat jullie doen!’, aldus Emile Roemer van de SP. Die woorden waren bedoeld voor Zorgcoöperatie Loppersum, die hij uitriep uit tot ‘Held van de Leefbaarheid’. Op 18 juni 2016 overhandigde hij persoonlijk de daarbij behorende prijs aan het bestuur.

  Lees verder →
 • Open Inloop krijgt naaimachine

  Open Inloop krijgt naaimachine

  In september 2015 is ZcL begonnen met de Open Inloop in de bibliotheek van Loppersum. Het bestuur heeft bij de Eenkema Stichting subsidie aangevraagd om enkele zaken aan te schaffen die in elke huiskamer hun nut bewijzen. Een naaimachine is zo’n nuttig apparaat.

  Lees verder →
 • Toekomst Wmo

  Toekomst Wmo

  Leden van Zorgcoöperatie Loppersum maken zich zorgen over de toekomst van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Temeer nu zowel TSN als Zonnehuisgroep Noord besloten hebben geen huishoudelijke zorg meer te bieden. Dit besluit zal in de loop van 2016 worden uitgevoerd. Wat nu?

  Lees verder →
 • Hulp en aandacht

  Hulp en aandacht

  Sinds de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is er een breed aanbod aan onderlinge hulp en sociale activiteiten tot stand gekomen. De laatste in het aanbod is de Open Inloop in de ruimte van de Openbare Bibliotheek in Loppersum.

  Lees verder →