Jan Drenth

Van het bestuur

Van het bestuur

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar. De laatst gehouden bijeenkomst was op 18 augustus. Een aantal zaken die in de bestuursvergadering aan de orde kwamen, zijn: de regiegroep, vraag en aanbod, respijtzorg, wonen met welbevinden, Open Inloop in de bibliotheek, pr (public relations), financiën, leden, organisatorische versterking en activiteiten.

De Regiegroep

De Regiegroep

Op 11 juni heeft de Regiegroep besloten een proefproject te starten van de gewenste vernieuwing van wonen, welbevinden en zorg in Loppersum. In het proefproject worden plannen voorbereid én uitgevoerd voor een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie en hun partner en/of voor ouderen die intensieve lichamelijke zorg nodig hebben.

Zorgcoöperatie Loppersum