Nieuws

Open Inloop van start

Open Inloop van start

Op 3 september opent zorgcoöperatie Loppersum de Open Inloop voor haar leden. Waar? In de bibliotheek van Loppersum. Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, zomer en winter, behalve op feestdagen.

Zorgcoöperatie Loppersum mag van de leden doorgaan

Zorgcoöperatie Loppersum mag van de leden doorgaan

Op 23 juni organiseerde de Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) een tussentijdse ledenvergadering. De leden namen met spijt afscheid van de secretaris van het eerste uur (Koos Klungel), benoemden met applaus zijn opvolger (Hanneke Kamps) en stemden in met de ingezette lijn van de coöperatie.

Van het bestuur

Van het bestuur

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar. De laatst gehouden bijeenkomst was op 18 augustus. Een aantal zaken die in de bestuursvergadering aan de orde kwamen, zijn: de regiegroep, vraag en aanbod, respijtzorg, wonen met welbevinden, Open Inloop in de bibliotheek, pr (public relations), financiën, leden, organisatorische versterking en activiteiten.

De Regiegroep

De Regiegroep

Op 11 juni heeft de Regiegroep besloten een proefproject te starten van de gewenste vernieuwing van wonen, welbevinden en zorg in Loppersum. In het proefproject worden plannen voorbereid én uitgevoerd voor een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie en hun partner en/of voor ouderen die intensieve lichamelijke zorg nodig hebben.

Hulp en aandacht

Hulp en aandacht

Sinds de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is er een breed aanbod aan onderlinge hulp en sociale activiteiten tot stand gekomen. De laatste in het aanbod is de Open Inloop in de ruimte van de Openbare Bibliotheek in Loppersum.

Samenwerking

Samenwerking

Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is een vrijwilligersorganisatie. We werken allemaal samen, als bestuur, als werkgroepen, als leden, als vrijwilligers. Dat doen we met het oog op het doel van ZcL: ‘Zo lang mogelijk, met welbevinden, in Loppersum blijven wonen, ook als men zorg behoeft.’

Zorgen voor elkaar

Zorgen voor elkaar

‘Zorgen voor elkaar’ staat er boven een interview in Dichterbij, het magazine voor leden van Rabobank Noord-Groningen. Het is de titel van een interview met Koos Klungel, bestuurslid van Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL).

Zorgcoöperatie Loppersum loopt als een trein

Zorgcoöperatie Loppersum loopt als een trein

Zorgcoöperatie Loppersum hield 10 maart jl. haar ledenvergadering. Heel wat mensen kwamen eropaf. Dat zegt wat over de betrokkenheid van de leden. En dat moet ook: ZcL is van en voor de leden. Dat dit werkt, is afgelopen jaar wel gebleken.