Nieuws

Jong en oud in Zorgcoöperatie Loppersum

Jong en oud in Zorgcoöperatie Loppersum

De zorgcoöperatie is, vijf jaar na haar oprichting, de grootste vereniging van het dorp Loppersum. Leden genoeg dus. Maar ZcL is er niet alleen voor oudere leden. Tijdens de jaarvergadering op 27 maart hebben de leden nagedacht over hoe de zorgcoöperatie meer zou kunnen betekenen voor jongere mensen.

Van het bestuur

Van het bestuur

Per 1 januari 2018 heeft Riet-Bons Storm het tijdelijk voorzitterschap neergelegd en is Ipe van der Deen benoemd tot voorzitter. Op 28 november 2017 hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden: Joop Belderok, Martie Cusiel en Ton Werkman. Zij hebben alle drie ongelooflijk veel werk verzet.

Burgertop Wmo: Het vervolg

Burgertop Wmo: Het vervolg

Op 1 april 2017 organiseerde ZcL samen met de gemeente een groots opgezette Burgertop over de Wmo. Aanwezig waren ambtenaren, zorgprofessionals maar vooral ook gewone burgers. De Burgertop leverde een schat aan opmerkingen, ideeën en verbetersuggesties. Maar hoe nu verder? Op 12 december 2017 volgde een terugkomavond. Een eerste aanzet om spijkers met koppen te slaan.

Vernieuwing Wiemersheerdgebied

Vernieuwing Wiemersheerdgebied

Op initiatief van ZcL is een plan gemaakt om de zorg en hulp te optimaliseren, zodat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het plan kan samengevat worden als: vernieuwing van het Wiemersheerdgebied.

Zorgcoöperatie Loppersum heeft al 700 leden

Zorgcoöperatie Loppersum heeft al 700 leden

Na een grootscheepse ledenwerfactie is het ledenaantal van Zorgcoöperatie Loppersum gestegen naar 700 leden. Hierdoor kan ZcL nóg meer betekenen. Er zijn intussen ook veel jongere leden.

Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking binnen Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) betekent dat leden gezamenlijk plannen maken en uitvoeren. Radicale gelijkwaardigheid staat daarbij voorop. Ieders bijdrage is belangrijk. Besluiten nemen we samen. Samenwerking met anderen in het dorp betekent elkaar aanvullen en elkaar versterken. Met respect voor ieders competentie en belang. Die zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig.

Ontmoeting in verbondenheid

Zin hebben in… zin krijgen van… zin geven aan… Om deze woorden draaide het tijdens de gespreksavond over zinvol leven op 10 mei 2017, die werd georganiseerd door de Ontmoetingsgroep Levensthema’s als vervolg op de avond over goed oud worden in november 2016. Het lied ‘Ik heb een heel zwaar leven’ van Brigitte Kaandorp betekende een hilarische en lichtvoetige start Lees verder →

Burgertop: Tachtig burgers buigen zich over de Wmo

Burgertop: Tachtig burgers buigen zich over de Wmo

Tachtig Lopsters verzamelden zich op zaterdagochtend 1 april voor de allereerste Burgertop, een initiatief van de Zorgcoöperatie Loppersum en de gemeente. Onderwerp van gesprek: de Wmo.

Open Inloop breit mee

Open Inloop breit mee

Een spontane actie werd op 22 december 2016 het project: ‘Brei mee voor Groningen’. Geheel onverwacht was dit een groot succes. Er werd niet alleen gebreid door vrouwen. Ook mannen namen de breipennen ter hand en leerden het ‘insteken – overslaan – doorhalen – af laten glippen’. Het is dan ook een gezellige drukte tijdens de Open Inloop op de Lees verder →