Jaarplan 2019

Het Jaarplan is bedoeld om onze doelstellingen en ambities voor 2019 weer te geven. Veel van wat wij, het bestuur en de vele vrijwilligers, in 2018 en de jaren daarvoor gedaan hebben, zal in 2019 voortgezet worden.

Doelstellingen en ambities voor 2019

 • We blijven in gesprek (in het kader van de Projectgroep Pilot Wiemersheerd) met de gemeente, Zonnehuisgroep Noord en Woonzorg Nederland over Wiemersheerd en het gebied eromheen. Ons uitgangspunt is dat mensen die dat willen, kunnen blijven wonen in Loppersum ‘in een mix van jong én oud; in een mix van vitaal én kwetsbaar en tot aan je dood’. Dit is verwoord in een plan dat gemaakt is door Annette Ritsema en dat door veel leden wordt gedragen. Maar we gaan niet passief afwachten. Ook los van de Projectgroep gaan wij proberen dit plan concreet te maken. Er zijn mooie voorbeelden in het land, zoals het Knarrenhof.
 • De organisatie en uitvoering van Vraag en Aanbod zal worden voortgezet.
 • Om de maand worden maaltijden bereid in Assieshof en De Brug voor mensen die vaak alleen moeten eten en het leuk vinden om ook eens gezamenlijk te eten.
 • De in het najaar van 2018 gegeven valpreventiecursus zal bij voldoende deelname in 2019 worden vervolgd.
 • In 2019 willen wij op verschillende terreinen verbindingen zoeken met andere verenigingen in het dorp, om samen ons dorp mooi en leefbaar te houden. Ook willen we onderzoeken of we met andere verenigingen gezamenlijk onderdak kunnen vinden, zodat wij onze activiteiten beter kunnen organiseren.
 • De Open Inloop elke donderdag in de bibliotheek van Loppersum en de organisatie van themamiddagen voorzien in een behoefte. Dit zullen we bij voldoende deelname zeker blijven organiseren.
 • Wij zullen in 2019 verder werken aan de vereenvoudiging van onze administratie met zo min mogelijk bureaucratie. Aanzet daartoe is nu al dat we vragen om hulp zo veel mogelijk laten afhangen van het aanbod dat de vrijwilligers kunnen bieden.
 • ZcL zal haar bijdrage blijven verlenen aan het Platform Levensvragen (samenwerking tussen huisarts Petra van Lune, de Protestantse Kerk Loppersum-Maarland en ZcL) dat avonden organiseert over levensbeschouwelijke thema’s.
 • In 2017 heeft ZcL samen met de gemeente een Wmo Burgertop georganiseerd. Die samenwerking heeft projectvoorstellen opgeleverd, die onder regie van de gemeente uitgevoerd worden door burgers, professionals en overheid. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie! Wij zullen de voortgang in 2019 kritisch volgen.
 • Onze website is behoorlijk actueel. Dat houden we zo. Ook zullen we weer proberen deze website wat interactiever te laten zijn. Geïnteresseerden en onze leden blijven zo op de hoogte van alle ontwikkelingen.
 • Bestuur en leden van ZcL zullen zich inzetten om de taken ook in 2019 zodanig te verdelen, dat de ‘vóór en door leden’-gedachte gehandhaafd blijft.