Jaarplan 2020

In het Jaarplan staat wat wij, leden van ZcL, in 2020 willen doen en wat we willen bereiken. Activiteiten die in een behoefte voorzien, houden we graag in stand. Die zorgen voor verbinding en saamhorigheid. Maar we zetten onze tanden ook graag in doelstellingen die, door invloeden van buitenaf, langer duren dan voorzien. Met een ledenaantal van 639 personen laten we onze stem horen en gebruiken we onze invloed om die doelstellingen te bereiken.

Doelstellingen en ambities voor 2020

 • ZcL is samen met de gemeente, Zonnehuisgroep Noord, NCG en Woonzorg Nederland vertegenwoordigd in de Projectgroep Pilot Wiemersheerd. Ons uitgangspunt is dat mensen die dat willen, kunnen blijven wonen in Loppersum ‘in een mix van jong én oud, vitaal én kwetsbaar en tot aan de dood’. Pas geleden is het Plan van Aanpak uitwerking PLUS Wiemersheerd besproken. Door inspraakavonden hoopt men meer inzicht te krijgen in hoe ideale woningen voor senioren eruit moeten zien, hoe de omgeving ingericht moet worden en welke wensen er zijn op het gebied van ‘ontmoeten’. Natuurlijk hangt veel af van de financiële haalbaarheid. Naar verwachting wordt er eind 2020 een definitief ontwerp gepresenteerd.
 • De organisatie van Vraag en Aanbod wordt onverminderd voortgezet. Vrijwilligers die hulp, ondersteuning en aandacht bieden, zijn daarvoor cruciaal.
 • De activiteit Samen fietsen willen we in 2020 uitbreiden door een duofiets aan te schaffen. Zo kunnen we fietstochtjes aanbieden aan wie niet meer zelf kan fietsen.
 • De Open Inloop (inclusief themamiddagen) en de organisatie van maaltijden voor mensen die het leuk vinden om samen te eten voorzien in een behoefte. Door de inzet van trouwe vrijwilligers kunnen deze activiteiten in 2020 worden voortgezet.
 • In 2019 hebben wij een Telefooncirkel in het leven geroepen. Personen die alleen wonen en zich kwetsbaar voelen, worden iedere ochtend op een vaste tijd en via een vaste volgorde gebeld. In 2020 zullen wij deze dienst bij voldoende animo verder uitbreiden.
 • We willen starten met open koffieochtenden. Ook willen we het mogelijk maken dat leden een leuk uitstapje kunnen maken (denk aan een tuincentrum, museum, visrestaurant Lauwersoog, Ikea).
 • We blijven met verenigingen (met name Stichting Dorpsbelangen Loppersum) en personen afstemming zoeken over initiatieven, activiteiten en ideeën die raakvlakken vertonen met onze doelstellingen.
 • ZcL blijft haar bijdrage verlenen aan het Platform Levensvragen (samenwerking tussen huisarts Petra van Lune, de Protestantse Kerk Loppersum-Maarland en ZcL) dat avonden organiseert over levensbeschouwelijke thema’s.
 • ZcL ondersteunt het initiatief van LOPEC en de gemeente om de mogelijkheden voor elektrisch deelvervoer te onderzoeken en denkt in het kernteam mee over de uitvoering.
 • ZcL heeft in september 2019 deelgenomen aan een door de gemeente georganiseerd Dorpscafé, om de leefbaarheidswensen te verzamelen, waarvoor mensen warm lopen. ZcL volgt in 2020 de uitwerking hiervan, want leefbaarheid gaat ons allemaal aan.
 • Ook in 2020 blijven we onze leden informeren over ontwikkelingen. Jaarverslagen, nieuwsbrieven, nieuwsflitsen en een actuele website zijn belangrijke communicatiemiddelen.
 • In 2020 willen we onze huidige rechtsvorm (coöperatieve vereniging) omzetten naar die van een gewone vereniging. Dit gaat gepaard met wijziging van de statuten. Het niet meer hoeven betalen van vennootschapsbelasting is de belangrijkste reden. De naam ‘Zorgcoöperatie Loppersum’ blijft dezelfde.
 • Bestuur en leden van ZcL zullen zich inzetten om de taken ook in 2019 zodanig te verdelen, dat de ‘voor-en-door-gedachte gehandhaafd blijft.