Zorgcoöperatie Loppersum loopt als een trein

Zorgcoöperatie Loppersum hield 10 maart jl. haar ledenvergadering. Heel wat mensen kwamen eropaf. Dat zegt wat over de betrokkenheid van de leden. En dat moet ook: ZcL is van en voor de leden. Dat dit werkt, is afgelopen jaar wel gebleken.

Door: Nicolette Scholten

Voorzitter Joop Belderok leidde de leden soepeltjes door de vergadering. De overige bestuursleden vulden aan. In ieder geval, zo vertelde het bestuur, kan ZcL terugzien op een succesvol jaar. In korte tijd heeft ze het respectabele aantal van meer dan 550 leden bereikt. Niet alleen ouderen. Ook jonge mensen zijn lid geworden. Bestuurslid en coördinator Martie Cusiel, wijzend op haar eigen gekwetste been: ‘Ik zeg de laatste tijd steeds: iedereen kan zijn been breken.’ In twee maanden tijd zijn er 26 hulpvragen binnengekomen. Die vragen betroffen vervoer naar een ziekenhuis, timmerklusjes, verstelwerk, computer- of tv-problemen, het bijvullen van de cv-ketel: van alles en nog wat. Ook zijn vrijwilligers begonnen bezoekjes af te leggen aan leden die daaraan behoefte hebben. Binnenkort, vanaf 7 mei, start de open inloop in de bibliotheek. Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur zijn leden welkom voor een activiteit of gewoon voor een kopje koffie.

Een snel groeiende organisatie loopt natuurlijk ook risico’s. Moet de coördinatie niet in professionele handen worden gelegd? En als je dat niet wilt, kan en mag je zoveel van vrijwilligers vragen? Ja, vond het bestuur. Tenminste, als de leden de regie maar in eigen handen houden. Zelf beslis je wat je wilt doen, wat je kan en hoeveel je kan. En natuurlijk maken vele handen licht werk. De leden waren het met het bestuur eens dat ZcL een vrijwilligersorganisatie moet blijven. Ook stemden ze in met de uitbreiding van het bestuur met een zevende lid (Ton Werkman).

Tot slot vertelde het bestuur in gesprek te zijn met zorgaanbieders, zoals Zonnehuisgroep Noord, thuiszorgorganisaties en de huisartsen. Dit met als doel te bereiken dat iedereen zelf kan (blijven) bepalen hoe hij of zij wil wonen. Want dat is de kracht van de coöperatie, benadrukte Belderok maar weer eens: de regie in eigen handen houden.

Zorgcoöperatie Loppersum