Hulp en aandacht

Sinds de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is er een breed aanbod aan onderlinge hulp en sociale activiteiten tot stand gekomen. De laatste in het aanbod is de Open Inloop in de ruimte van de Openbare Bibliotheek in Loppersum.

Hulp

In 2015 kon het aantal coördinatoren bij het onderdeel ‘hulp’ uitgebreid worden. Er zijn nu tien coördinatoren voor het bemensen van de hulptelefoon en het zoeken naar vrijwilligers. De gang van zaken bij het dit onderdeel is vastgelegd in een zogenoemd ‘Witboek vraag en aanbod’.
De vrijwillige hulp betreft incidentele hulp en ‘behapbare’ klusjes. In 2016 maakte het bestuur een lijst van klussenbedrijven in de directe omgeving. Mocht het oplossen van een hulpvraag te ingewikkeld zijn voor een vrijwilliger of te veel tijd in beslag nemen, dan kunnen we verwijzen naar (professionele) bedrijven in de buurt.

Aandacht

Met het onderdeel ‘aandacht’ is in 2015 een begin gemaakt. Er worden mensen bezocht, er wordt gewandeld, gefietst en samen gegeten. Niet alles loopt nog naar wens en niet alle sociale activiteiten zijn georganiseerd.
We streven ernaar om alle onderdelen op het gebied van ‘aandacht’ van de grond te krijgen en de kinderziektes eruit te halen.

Open Inloop

Leden van ZcL kunnen elke donderdagmiddag gebruikmaken van de Open Inloop in de bibliotheek, waar ze kunnen aanschuiven voor een kopje thee of koffie, een praatje, een spelletje of een advies over bijvoorbeeld computers.
De Open Inloop zal via pr-activiteiten meer bekendheid krijgen bij de leden van ZcL, zodat het bezoekersaantal toeneemt en uitbreiding van sociale activiteiten en advisering plaatsvindt.

Zorgcoöperatie Loppersum