De Regiegroep

Op 11 juni heeft de Regiegroep besloten een proefproject te starten van de gewenste vernieuwing van wonen, welbevinden en zorg in Loppersum. In het proefproject worden plannen voorbereid én uitgevoerd voor een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie en hun partner en/of voor ouderen die intensieve lichamelijke zorg nodig hebben.
Op 23 juni stemde de ledenvergadering van ZcL in met de koers van de Regiegroep. Met deze steun kan het bestuur verder werken in de Regiegroep, samen met Zonnehuisgroep Noord en Verenging Dorpsbelangen Loppersum, met de wethouder en de huisarts, en met Welzijn en Dienstverlening, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen.

Stap vooruit

Op 8 september heeft de Regiegroep een stap vooruit gezet. Een stap op de lange weg naar vernieuwing van wonen en welbevinden van kwetsbare inwoners van Loppersum.
De architect Annet Ritsema is gevraagd om samen met inwoners van Loppersum een plan te maken voor vernieuwing van wonen, welzijn en zorg op het Wiemersheerd-terrein. Binnenkort laat ze weten:

  • hoe ze dit plan denkt aan te pakken
  • en wat het gaat kosten.

Het eerste punt is belangrijk voor de participatie van inwoners van Loppersum bij het maken van vernieuwingsplannen.
Het tweede punt is belangrijk voor de zoektocht naar geldmiddelen die nodig zijn.

Annet Ritsema is geen onbekende in Loppersum. Ze werkt ook mee aan de plannen van Lopster Aalbeern. Deze stichting spant zich in om op het terrein van de voormalige kwekerij Nienhuis een ‘Dorpstuin’ te maken.

Zorgcoöperatie Loppersum