Zorgcoöperatie Loppersum mag van de leden doorgaan

Op 23 juni organiseerde de Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) een tussentijdse ledenvergadering. De leden namen met spijt afscheid van de secretaris van het eerste uur (Koos Klungel), benoemden met applaus zijn opvolger (Hanneke Kamps) en stemden in met de ingezette lijn van de coöperatie.

Voorzitter Joop Belderok was eerst ‘kwaad’, toen hij hoorde dat Koos Klungel en zijn vrouw hun huis hadden verkocht en een nieuwe toekomst buiten het dorp tegemoet zouden gaan. ‘Je kunt ons toch nú op dit moment niet in de steek laten?’ Maar natuurlijk werden Koos en Janny van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst. De positieve en optimistische grondhouding van Koos werd geroemd, net als zijn enorme kennis van het dorp. Want ja, wie kent Koos Klungel, de voormalige directeur van Roemte, nu eigenlijk niet? Gelukkig heeft zich een goede opvolger aangediend. ‘Zo’n kei moeten we binnenhalen’, aldus Belderok. En dat is gelukt. Met algemene stemmen werd Hanneke Kamps, iemand met een dijk van ervaring in het bestuurswerk en directieondersteuning, in het bestuur benoemd.

Toekomst van wonen en zorg

Vervolgens gingen de leden zelf in groepjes aan de slag. Hoe zien ze de toekomst van wonen en zorg in ons dorp? Wat moet de visie van ZcL zijn? ZcL is vertegenwoordigd in de zogenaamde Regiegroep (waarin ook onder andere thuiszorg, huisartsen, gemeente, dorpsbelangen en woningbouwcorporaties zitting hebben). Een gezamenlijke visie op wonen, welzijn en zorg in ons dorp Loppersum is van groot belang, nu de functie van Wiemersheerd verandert en de woningen van het Hoge Heem verouderd zijn en kampen met leegstand. Het bestuur van ZcL kreeg het groene licht van de leden om door te gaan op de ingeslagen weg.

Wandelen en fietsen

Tot slot wees het bestuur op een vaste activiteit waarvoor ieder lid welkom is: elke donderdagmiddag wordt er gefietst. De afstand is 25 tot 40 kilometer. De eerste fietstocht via Peertil naar Ten Boer is al achter de rug: erg gezellig en stimulerend om het met elkaar te doen! Zin om mee te doen? Aanmelding is niet nodig, het vertrek is vanaf de bibliotheek aan de Kreupelstraat om 13.00 uur. Kijk eens onder Activiteiten op de website.

Zorgcoöperatie Loppersum