Georganiseerde fietstocht op 12 september 2015

Een van de leden organiseert zelf wandel- en fietstochten voor liefhebbers van wandelen en fietsen. Op zaterdag 12 september stond er een fiets-dagtocht op het programma. Hierbij een verslag van een deelnemer.

‘Voor vandaag staat er een langere fietstocht op het programma dan we gewend zijn.
Iemand die graag lange afstanden fietst, heeft een tocht voorbereid en we denken met zes personen te gaan fietsen.
Om 10 uur verzamelen we bij zijn huis en na een kop koffie zullen we op pad te gaan. Maar wie er op komen dagen? Geen fietsgenoten. Is de communicatie is niet goed verlopen? Van twee personen dachten we dat de toezegging: “als we die dag kunnen, gaan we mee” al voldoende was om ze op de lijst te zetten. Helaas werkt dat zo niet; na een telefoontje blijkt dat ze niet meegaan. Ook degene die zich afgelopen donderdag nog aanmeldde komt niet opdagen. Uiteindelijk vertrekken er om 11.00 uur drie personen.
De tocht gaat van Loppersum via Zeerijp (door het bos), Oldenzijl en Uithuizen naar Doodstil. Via kleine landwegen en fietspaden komen we dan aan in Rottum waar we ’t hoeske van Thais Joaptje bekijken. De naam is te danken aan een verhaal van de Groninger schrijver Jan Boer (geboren in Rottum). Hij schreef zijn bekend verhaal “Ol Joaptje”. Hij woonde destijds in het huisje en werd ook wel “Thais Joaptje” genoemd.
Het is vandaag Open Monumentendag en in Rottum doet men verwoede pogingen om ons meer opengestelde gebouwen binnen te lokken. Maar, we kiezen voor de fiets en laten het bij een bezoek aan misschien wel het kleinste huisje van Groningen. Verder gaat het langs vooral fietspaden naar Warffum waar we een consumptie gebruiken in het café van het Openluchtmuseum Het Hoogeland.
Uitgerust gaat het verder door de “bossen” achter camping Breede via Baflo naar Tinallinge. Tot nu hadden we de wind mee maar nu merken we dat de wind is toegenomen.
De middag is nog niet voorbij en in een wat rustiger tempo komen we via Onderdendam in Westerwijtwerd aan. Het “huiskamercafé” moet bezocht worden. Het café gaat een tijdje dicht wegens hoognodige restauratie en herstel van aardbevingsschade.
Na nog de stuurmanskunst van een loonbedrijf over de (te) smalle brug (of te brede grashakselaar?) te hebben bewonderd, fietsen we naar Huizinge. Daar is de plaatselijke smid open, we bekijken de smederij en krijgen een demonstratie “ploegschaar scherpen”.
Via Westeremden komen we aan in Loppersum. Op de teller staat 54 km.
We kunnen terugzien op een mooie fietsdag en hopen dat dit nog een keer georganiseerd wordt.’

Zorgcoöperatie Loppersum