Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Open Inloop krijgt naaimachine

Open Inloop krijgt naaimachine

In september 2015 is ZcL begonnen met de Open Inloop in de bibliotheek van Loppersum. Het bestuur heeft bij de Eenkema Stichting subsidie aangevraagd om enkele zaken aan te schaffen die in elke huiskamer hun nut bewijzen. Een naaimachine is zo’n nuttig apparaat.

Toekomst Wmo

Toekomst Wmo

Leden van Zorgcoöperatie Loppersum maken zich zorgen over de toekomst van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Temeer nu zowel TSN als Zonnehuisgroep Noord besloten hebben geen huishoudelijke zorg meer te bieden. Dit besluit zal in de loop van 2016 worden uitgevoerd. Wat nu?

Regiegroep Wiemersheerdgebied

Regiegroep Wiemersheerdgebied

ZcL heeft samen met Zonnehuisgroep Noord het initiatief genomen tot de vorming van een Regiegroep Wiemersheerdgebied. In deze groep zitten de SWD, een huisarts, een wethouder, de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum en de corporaties Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen.

Van het bestuur

Van het bestuur

Het bestuur van ZcL bestond door het overlijden van onze penningmeester, Fre Wassenaar, uit zes leden. Op de ledenbijeenkomst van 24 november is op voordracht van het bestuur Geert Maas benoemd tot bestuurslid van de ZcL. Hij heeft het penningmeesterschap op zich genomen.

Zorgcoöperatie Loppersum