Regiegroep Wiemersheerdgebied

ZcL heeft samen met Zonnehuisgroep Noord het initiatief genomen tot de vorming van een Regiegroep Wiemersheerdgebied. In deze groep zitten de SWD, een huisarts, een wethouder, de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum en de corporaties Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen.
Aan architectenbureau Ritsema is gevraagd een projectplan te schrijven voor het opstellen van een schetsplan en een programma van wensen voor het Wiemersheerdgebied. Dat alles onder het motto: wonen met welbevinden en zorg. Het Resultaat moet zijn een bruisende toevoeging aan het vernieuwde centrum van Loppersum.
Het projectplan gaat uit van actieve betrokkenheid van creatieve en innovatieve inwoners van Loppersum. De regie van de Lopsters staat dus centraal.
Op dit moment wordt gesproken met de zorgaanbieder en de wooncorporaties over financiering van het plan.

Zorgcoöperatie Loppersum