Toekomst Wmo

Leden van Zorgcoöperatie Loppersum maken zich zorgen over de toekomst van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Temeer nu zowel TSN als Zonnehuisgroep Noord besloten hebben geen huishoudelijke zorg meer te bieden. Dit besluit zal in de loop van 2016 worden uitgevoerd.
Wat nu? Afwachten wat de overheid doet? Zelf het heft in handen nemen? Beide geluiden waren in de laatste ledenvergadering te horen. Met die reacties maakt het bestuur nu plannen over wat te doen. We blijven trouw aan onze principes: regie in eigen hand en gelijkwaardig overleg met overheid en instellingen. Eén ding is nu al duidelijk voor het bestuur: huishoudelijke zorg is geen vrijwilligerswerk maar betaald werk!

Zorgcoöperatie Loppersum