Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Wonen met welbevinden

Wonen met welbevinden

De Regiegroep, opgericht op initiatief van ZcL en bedoeld om de kwaliteit van zorg en hulp te verbeteren zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, heeft een lange adem nodig. Er ligt een plan klaar, wat we willen is duidelijk, maar duidelijkheid over de toekomst van Wiemersheerd blijft almaar uit.

Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking binnen Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) betekent dat leden gezamenlijk plannen maken en uitvoeren. Radicale gelijkwaardigheid staat daarbij voorop. Ieders bijdrage is belangrijk. Besluiten nemen we samen. Samenwerking met anderen in het dorp betekent elkaar aanvullen en elkaar versterken. Met respect voor ieders competentie en belang. Die zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig.

Van het bestuur

Van het bestuur

Nieuwe ontwikkelingen rond de Regiegroep, het Jaarplan 2017, het Platform Levensvragen en de Open Inloop.

Zorgcoöperatie Loppersum