Samenwerking

Samenwerking binnen Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) betekent dat leden gezamenlijk plannen maken en uitvoeren. Radicale gelijkwaardigheid staat daarbij voorop. Ieders bijdrage is belangrijk. Besluiten nemen we samen.

Samenwerking met anderen in het dorp betekent elkaar aanvullen en elkaar versterken. Met respect voor ieders competentie en belang. Die zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig.

Samenwerking betekent ook elkaar kennen en waarderen. Zo is er binnen ZcL een levendige overlegcultuur met en tussen (groepen) vrijwilligers. Buiten ZcL voeren we regelmatig afstemmingsoverleg met andere vrijwilligersorganisaties, huisartsen, ouderenzorg en welzijnswerk.

Een bijzondere vorm van samenwerking is die rond Wiemersheerd. Tot voor kort was een Regiegroep actief, met alle belanghebbenden rond de tafel: gemeente, ZcL, zorgorganisatie, huisvester , dorpsbelangen en welzijn. Zij hebben met elkaar vernieuwingsplannen gemaakt voor ‘wonen met welbevinden’. Nu is het echter wachten op de resultaten van de inspectie en mogelijke versterking en/of afbraak.

Ook is er een mooie vorm van samenwerking met huisarts en enkele kerken in het Platform Levensvragen. Het platform bereidt bijeenkomsten voor: over het levenseinde in 2016 en in 2017 over ‘druk, druk, druk’: stress, drukte en moderne technologieën. Er is veel belangstelling voor deze bijeenkomsten.

Zorgcoöperatie Loppersum