Wonen met welbevinden

De Regiegroep, opgericht op initiatief van ZcL en bedoeld om de kwaliteit van zorg en hulp te verbeteren zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, heeft een lange adem nodig. Er ligt een plan klaar, wat we willen is duidelijk, maar duidelijkheid over de toekomst van Wiemersheerd blijft almaar uit.

Riet Bons, samen met Joop Belderok en Heike Noordhof (sinds kort vervangen door John Wieringa) zit in de Regiegroep. Andere leden zijn de wethouder en vertegenwoordigers van Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, Wierden & Borgen SD&W, Dorpsbelangen en nu ook de Nationaal Coördinator Groningen. Riet vertelt dat er wel veel vergaderd is, maar dat de Regiegroep weinig heeft kunnen doen. Het probleem ligt bij de NAM: elke keer weer belooft ze uitsluitsel te geven over de toestand van het gebouw Wiemersheerd en elke keer weer wordt de deadline verschoven. Het is moeilijk om dan de moed erin te houden. Zodra er uitsluitsel is (en er iets moet gebeuren met het gebouw), wordt de NAM medeverantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van het plan. ZcL heeft een goede bondgenoot gevonden in de gemeente.

Workshop en werkgroep

Ook op initiatief van ZcL is een middag lang met alle partijen van de Regiegroep intensief gepraat, met de bedoeling om alle neuzen één kant uit te krijgen. Dat is gelukt. Ieder is het eens over de uitgangspunten, die bovendien goed aansluiten bij de wensen van de leden van ZcL zelf. Een werkgroep heeft deze uitgangspunten vervolgens concreet gemaakt. Heel kort komen ze neer op het volgende:

  • voortzetting onderlinge hulp
  • zo nodig met behulp van de Wmo zelfstandig blijven wonen, met wellicht een stap in de wooncarrière (bijvoorbeeld kleiner wonen, in een appartement)
  • kleinschalige nabije zorg en zorg ook bij zware lichamelijke en/of geestelijke klachten, zonder dat mensen noodgedwongen gescheiden worden van hun naasten

De grondgedachte is: ook kwetsbare mensen horen erbij.

Vragen en antwoorden

Als men langer zelfstandig wil blijven wonen en er woningaanpassingen nodig zijn, wie betaalt dan de rekening?
Alles aanpassen in elk huis is niet mogelijk. Zelfstandig blijven wonen wil niet per se zeggen: in je oude huis blijven wonen. Wellicht is een volgende stap in je wooncarrière denkbaar.

Waar moeten we naar toe bij plotselinge calamiteiten/ziektes?
Dat is precies waarvoor ZcL is opgericht. Hierover zijn we dus voortdurend in gesprek.

Waarom zijn we zo afhankelijk van de NAM?
Het is een gegeven dat er iets moet gebeuren met Wiemersheerd. Dus dat geeft ook een kans. Ons plan ligt klaar (en in te zien tijdens de Open Inloop op donderdagmiddag). Ook de NCG lijkt zich afhankelijk op te stellen van de NAM. Indien nodig moet de publiciteit worden gezocht, maar dan wel in overleg met de wethouder.
Het is de kunst om ons los te denken van de NAM. Daarom is er ook een plan B. Maar is er eenmaal duidelijkheid, dan gaan we weer naar onze architect.

Wat is de rol van Woonzorg Nederland (WZN)?
WZN is eigenaar van de gebouwen. Er zit een vertegenwoordiger in de Regiegroep, maar WZN is een commerciële partij. Bovendien ligt hun prioriteit bij dichtbevolkte gebieden.

Wanneer wordt Het Hoge Heem gesloopt?
Dat weet ZcL niet. Het zit wel in het plan van de architect.

Zorgcoöperatie Loppersum