Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Ontmoeting in verbondenheid

Zin hebben in… zin krijgen van… zin geven aan… Om deze woorden draaide het tijdens de gespreksavond over zinvol leven op 10 mei 2017, die werd georganiseerd door de Ontmoetingsgroep Levensthema’s als vervolg op de avond over goed oud worden in november 2016. Het lied ‘Ik heb een heel zwaar leven’ van Brigitte Kaandorp betekende een hilarische en lichtvoetige start Lees verder →

Burgertop: Tachtig burgers buigen zich over de Wmo

Burgertop: Tachtig burgers buigen zich over de Wmo

Tachtig Lopsters verzamelden zich op zaterdagochtend 1 april voor de allereerste Burgertop, een initiatief van de Zorgcoöperatie Loppersum en de gemeente. Onderwerp van gesprek: de Wmo.

Open Inloop breit mee

Open Inloop breit mee

Een spontane actie werd op 22 december 2016 het project: ‘Brei mee voor Groningen’. Geheel onverwacht was dit een groot succes. Er werd niet alleen gebreid door vrouwen. Ook mannen namen de breipennen ter hand en leerden het ‘insteken – overslaan – doorhalen – af laten glippen’. Het is dan ook een gezellige drukte tijdens de Open Inloop op de Lees verder →

Van het bestuur

Van het bestuur

Het bestuur blijft in beweging, ook in 2017. We hebben een nieuwe (tijdelijke) voorzitter. De Regiegroep is opgeheven, en daarvoor in de plaats is een Stuurgroep gevormd. Daarin blijven we betrokken bij de ontwikkeling van het Wiemersheerdgebied. Er komen nieuwe gespreksavonden, er worden maaltijden verzorgd en de Open Inloop houdt themamiddagen.

De Toekomst van de Wmo

De Toekomst van de Wmo

Leden van Zorgcoöperatie Loppersum maken zich zorgen over de toekomst van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wat nu? Afwachten wat de overheid doet? Zelf het heft in handen nemen? Beide geluiden waren in de ledenvergadering te horen. Daarom is een tienpuntenactieplan gemaakt. Elk actiepunt gaat over de uitvoering van een onderdeel van de wet. Dit actieplan is voorgelegd aan de wethouder.

Gespreksavond ‘Goud Oud’ op 23 november 2016

Op 23 november 2016 organiseerde ZcL een gespreksavond met als onderwerp ’Goud Oud’, over samen goed ouder worden en zijn. De avond werd verzorgd door de coördinatoren van de Ontmoetingsgroep Levensthema’s, Annette Sins en Ellen Gazendam, en bestuurslid Riet Bons-Storm. Ouder worden hoort bij het leven en daar ontkomen we niet aan. Over hoe je invloed hebt op de manier Lees verder →

Zorgcoöperatie Loppersum