De Toekomst van de Wmo

Leden van Zorgcoöperatie Loppersum maken zich zorgen over de toekomst van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wat nu? Afwachten wat de overheid doet? Zelf het heft in handen nemen? Beide geluiden waren in de ledenvergadering te horen. Daarom is een tienpuntenactieplan gemaakt. Elk actiepunt gaat over de uitvoering van een onderdeel van de wet. Dit actieplan is voorgelegd aan de wethouder. Deze wil graag weten of er in de rest van de gemeente Loppersum draagvlak is voor de actiepunten. Met steun van de gemeente wordt daarom een zogenoemde Burgertop georganiseerd. Daarvoor worden inwoners van alle dorpen van de gemeente uitgenodigd op zaterdag 1 april om de actiepunten te bespreken met vertegenwoordigers van overheid en professionele organisaties.

Tien actiepunten Wmo

De actiepunten zijn gebaseerd op de principes van ZcL: regie in eigen hand en gelijkwaardig overleg met overheid en instellingen. De actiepunten zijn in het kort:

  1. Er komen jaarlijkse bijeenkomsten over de werking van de Wmo.
  2. De overheid moet zorgen voor voldoende informatie over de Wmo.
  3. Er moet hulp zijn voor mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven.
  4. Het zorgloket voor informatie en advies moet bij mensen thuiskomen.
  5. Het zorgloket heeft een overzicht van vrijwilligersorganisaties voor hulp en diensten.
  6. Huishoudelijke hulp is en moet professioneel en betaald werk blijven.
  7. De openbare ruimten in de dorpen moeten veilig en toegankelijk zijn.
  8. Kwetsbare mensen moeten kunnen wonen tussen jong en oud.
  9. Burgerinitiatieven organiseren vormen van laagdrempelige ontmoeting. De overheid faciliteert deze.
  10. Burgerinitiatieven organiseren vormen van dagbesteding voor kwetsbare burgers. De overheid en een professional faciliteren deze.
Zorgcoöperatie Loppersum