Burgertop Wmo: Het vervolg

Op 1 april 2017 organiseerde ZcL samen met de gemeente een groots opgezette Burgertop over de Wmo. Aanwezig waren ambtenaren, zorgprofessionals maar vooral ook gewone burgers. De Burgertop leverde een schat aan opmerkingen, ideeën en verbetersuggesties. Maar hoe nu verder? Op 12 december 2017 volgde een terugkomavond. Een eerste aanzet om spijkers met koppen te slaan.

Jos Terschegget, de avondvoorzitter, heette iedereen hartelijk welkom en sprak zijn waardering uit voor het feit dat er weer zoveel mensen bereid waren een avond op te offeren om mee te denken. Net als op de Burgertop was er weer een mooie mix aanwezig van bewoners, overheid en zorgprofessionals (waarvan de meesten trouwens ook hier wonen).

John Wieringa, die na het afscheid van Joop Belderok het stokje van hem heeft overgenomen, vertelde dat er over de uitkomsten van de Burgertop gecommuniceerd is met de raadsleden, de wethouder en de verantwoordelijk ambtenaar. Bé Schollema (wethouder) vulde aan dat de presentatie in de raad voor een aantal raadsleden een eye opener was. Ook zij waren namelijk deel van een experiment, waarbij met elkaar en in gelijkwaardigheid gezocht wordt naar een goede rol. Normaal komt de overheid met een plan en wordt er door partijen gereageerd. Nu was het andersom.

Drie thema’s uitgewerkt

De uitkomsten van de Burgertop van 1 april zijn samengevat onder tien thema’s. Op de terugkomavond van 12 december werd in groepjes verder nagedacht over drie van die tien thema’s: kennis en inzicht, de toegankelijkheid van het zorgloket en de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte. De tijd bleek te kort. De gesprekken leverden niettemin weer een veelheid aan suggesties én zorgpunten op: over de sociale kaart, de communicatie met en van de gemeente en de veiligheid op straat. De ZcL heeft ze allemaal verzameld om er concrete conclusies uit te kunnen trekken. Maar bij de plenaire terugkoppeling uit de groepen werd al duidelijk dat aan heel veel wensen eigenlijk al tegemoetgekomen wordt. Zoals: één loket, één telefoonnummer, één mailadres. Toch lijkt de beleving anders te zijn. Waar kan het nog beter en welke (kleine) aanpassingen zijn er dan nog nodig?

Hoe nu verder?

Hoewel het eerste doel van de avond was om projectgroepjes te gaan vormen, werd gaandeweg de avond duidelijker dat het misschien vruchtbaarder is om met elkaar goed te volgen welke stappen bereikt worden.

Sluiting

Bé Schollema overhandigde de avondvoorzitter een flesje wijn als dank. Ook Joop Belderok werd in het zonnetje gezet, die al zoveel jaren geleden het zaadje heeft geplant voor wat ZcL nu is. Bé kon het niet laten om te zeggen dat overal waar hij komt, ZcL als voorbeeld wordt genoemd, tot zelfs in Zuidoost-Amsterdam toe… Hij wenste alle dorpen in de gemeente heel veel Jopen toe. Tot slot dankte Jos Terschegget beleidsmedewerker Gert Wobbes nog voor alle inzet.

Zorgcoöperatie Loppersum