Vernieuwing Wiemersheerdgebied

Op initiatief van ZcL is een plan gemaakt om de zorg en hulp te optimaliseren, zodat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het plan kan samengevat worden als: vernieuwing van het Wiemersheerdgebied.

ZcL maakte deel uit van de zogenaamde Regiegroep, waarin ook Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, de wethouder, een huisarts, SWD, Vereniging Dorpsbelangen, Wierden en Borgen en later de Nationaal Coördinator Groningen vertegenwoordigd waren. Het doel dat ZcL voor ogen staat, is dat Lopsters, ook als zij zorg nodig hebben, met welbevinden kunnen blijven wonen in Loppersum. Het gaat dan niet alleen om optimalisering van de zorg in Wiemersheerd, maar ook om de omgeving, bijvoorbeeld de toegankelijkheid van winkels en voorzieningen.

Een belangrijk gespreksonderwerp was het door de architect Annet Ritzema gemaakte vernieuwingsplan, in opdracht van ZcL. De verschillende leden van de Regiegroep zaten in principe op één lijn, maar er waren ook nog wel tegenstrijdige belangen.

Om het plan te kunnen uitvoeren, moet bekend zijn of de gebouwen op het Wiemersheerdterrein versterkt moeten worden en wat de kosten daarvan zijn. Duidelijkheid daarover zal er waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2018 komen. De kans bestaat dat het versterkingsadvies niet voldoende aansluit op de eisen die een zorginstelling aan bouw en inrichting stelt. Dit zou tot een nieuwe vertraging kunnen leiden.

In de plaats van de Regiegroep is – tijdelijk – eind 2016 een stuurgroep gevormd onder leiding van wethouder Schollema. ZcL blijft betrokken bij het werk van die stuurgroep. Intussen houdt ZcL ook contact met onder andere Zonnehuisgroep Noord en Woonzorg Nederland. Ook proberen we – via bijvoorbeeld Groninger Dorpen – netwerken op te bouwen en gebruik te maken van expertise als het gaat om het vergroten van de beleving van wonen met welbevinden. Vanuit de coalitie ‘Gezond Wonen’ (op initiatief van het UMCG) hebben wij een coach toegewezen gekregen die ons probeert te begeleiden in onze inzet om tot resultaat te komen. Al met al zorgen we ervoor dat ZcL, dus de bewoners van Loppersum, niet buitenspel komen te staan als er – eindelijk –concrete stappen worden gezet.

Zorgcoöperatie Loppersum