Zorgcoöperatie Loppersum heeft al 700 leden

Eind vorig jaar startte ZcL met een grootscheepse ledenwerfactie. Met de aanmelding van maar liefst 150 nieuwe leden gaat Zorgcoöperatie Loppersum vol vertrouwen het nieuwe jaar in. ZcL had al veel steun in het dorp, maar met 700 leden kan ZcL nóg meer betekenen. Er zijn intussen ook veel jongere leden.

Een aantal van hen heeft aangegeven op dit moment nog geen mogelijkheid te hebben om er tijd in te steken. Dat hoeft ook niet. ‘Ook met ondersteunende leden is het bestuur heel blij,’ aldus de nieuw benoemde voorzitter van het bestuur, Ipe van der Deen. ‘Immers, de praktische onderlinge hulpverlening, de wekelijkse Open Inloop en de themabijeenkomsten lopen al als een trein. Maar als binnenkort plannen moeten worden ontwikkeld voor (de omgeving van) Wiemersheerd, wil ZcL er als de kippen bij zijn. Dan gaat het immers om de toekomst van de zorg in het dorp.’

Zorgcoöperatie Loppersum