Open Inloop 10 januari

Het is een goede gewoonte: de Open Inloop nodigt elke maand een spreker (m/v) uit die iets vertelt over een interessant onderwerp. Iedereen kan dat lezen in de Nieuwsflits en in de posters, hier en daar in het dorp. Op 10 januari was er Nieuwjaarsvisite met rolletjes en chocolademelk, waarbij we luisterden naar Renske Bos, die vertelde over het dagelijks leven in Loppersum zoals zij dat beleefde, 70, 80 jaar geleden.

Twee maal heeft Tom Dijkstra gesproken over de geschiedenis van het dorp Loppersum, hoe het uiterlijk van het dorp veranderde in de loop van vele jaren. Nu hoorden we de ‘binnenkant’ van de geschiedenis. Hoe reilde en zeilde een gezin met 13 kinderen in een niet zo groot huis met de inkomsten van het loon van een arbeider? Zonder de vele gemakken die een huishouden nu heeft wist Moeder Aafke het huishouden als een bedrijf gaande te houden. Iedereen hielp mee. De ouders wisten een sfeer van saamhorigheid, liefde, en respect voor elkaar te scheppen. Nooit elkaar in de rede vallen aan tafel! Niet roddelen! Renske Bos wist de voor sommigen nog herkenbare sfeer van die lang vervlogen dagen treffend en met humor te vertellen.

De bibliotheek was vol (52 bezoekers), stoelen moesten er bij worden gehaald van elders, een vrijwilligster moest spoorslags naar de winkel om extra koffiemelk te halen. De rolletjes en chocolademelk waren nauwelijks voldoende. Maar het was een fantastische middag, vond iedereen. Een goed begin van het nieuwe jaar!

Zorgcoöperatie Loppersum