Veilig fietsen: oefenen op het Marktplein!

Op 21 maart, tijdens de Open Inloop, vertelden bestuursleden van ‘Fietsclinic Groningen’ enthousiast over hun activiteiten. De Fietsclinic is een initiatief van de provincie en Veilig Verkeer Groningen, met het doel om mensen veilig te leren fietsen. Er gebeuren tegenwoordig tamelijk veel ongelukken met fietsers. We zijn dan wel een fietsland, maar er is veel veranderd. Er is veel meer verkeer gekomen en verkeersregels zijn soms veranderd, terwijl fietsers daar nog geen kennis van hebben genomen. Heel belangrijk is dat velen nu een elektrische fiets hebben. Een mooie ontwikkeling, waarvan ook veel ouderen gebruik maken. Maar… die fietsen gaan soms wel hard. Dan moet je snel kunnen reageren. Ook moet je leren om met zo’n elektrische fiets om te gaan, dat kun je niet zomaar. Het doel van de Fietsclinic is om ook ouderen over hun onzekerheid heen te helpen, die hen kan verhinderen om de fiets nog te pakken, en dus te bewegen.

Er was veel belangstelling voor de voorlichting op 21 maart. Het vervolg zal zijn op donderdag 23 mei, om half elf, op het Marktplein. Daar zal praktijkvoorlichting worden gegeven over veilig fietsen, weer door de Fietsclinic Groningen. Iedereen kan meedoen. Eigen fiets meenemen!

Een oefening in ‘reactievermogen’, hoe snel kun je de ‘stok’ vastpakken die de ander loslaat. Reactievermogen is belangrijk in het verkeer.
Zorgcoöperatie Loppersum