Fré Schreiber vertelt over Groningse Paasgebruiken

Op 11 april kwam Fré Schreiber, voor velen wel bekend, ons van alles vertellen over Groningse Paasgebruiken. Hij deed dat in het Gronings, maar ook voor niet-Groningers was het goed te volgen omdat hij een duidelijk en heel mooi Gronings spreekt. De ouderen onder ons hadden sommige van die gebruiken, die nu in onbruik zijn geraakt, nog zelf meegemaakt. De bijbehorende liedjes werden door sommigen meegezongen. Het was een fantastische middag, met veel belangstellenden.

De Open Inloop, donderdagsmiddags in de Bibliotheek, leeft. Blijf vooral niet alleen thuis zitten, maar kom eens kijken. Iedereen is welkom!

Zorgcoöperatie Loppersum