ZcL in tijden van het Coronavirus

Geacht ZcL lid,

Als gevolg van de maatregelen van RIVM en regeringsbeleid m.b.t. het Coronavirus zullen alle bijeenkomsten van Zorgcoöperatie Loppersum worden opgeschort. Dit betekent dat er tot nader order (in ieder geval tot 6 april 2020) geen bijeenkomsten, zoals Open Inloop, koffieochtend of algemene ledenvergadering, zullen plaatsvinden.

De onderlinge dienstverlening blijft juist nu functioneren, mits dit geen extra risico oplevert voor onze vrijwilligers of hulpvragers. Onze hulplijn blijft open op werkdagen tussen 10 en 12 uur – telefoonnummer 06 47 444 565.

Het spreekt voor zich dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om het vragen van hulp en het verlenen van hulp. Vrijwilligers mogen ook nee zeggen onder het motto van sociale onthouding en rekening houdend met de kwetsbaarheid van partners en het zoveel mogelijk vermijden van sociale contacten.

Voor iedereen geldt: bij niezen, hoesten, snotteren of koorts, geen mensen binnenlaten of bezoeken. Houd minimaal 1,5 meter afstand en was uw handen regelmatig. Vermijd lichamelijk contact.

Schroom echter niet om bij een dringende (hulp)vraag Zorgcoöperatie Loppersum te benaderen! ‘Met elkaar voor elkaar’ blijft zeker ook in deze moeilijke tijd ons motto!

Zorgcoöperatie Loppersum