Buurtcontactpersonen

In vervolg op de actie in coronatijd ‘We zijn er voor elkaar’ ontwikkelde Zorgcoöperatie Loppersum vorig jaar een voorstel voor Buurtcontactpersonen.

Een buurtcontactpersoon is een ‘gewone’ buurtbewoner, maar wel één die dicht bij de mensen in de buurt staat. Een buurtcontactpersoon heeft oog voor de mensen in de straat of in de buurt en weet wat er in de wijk speelt. Hoe er geholpen kan worden bij hulpvragen en andere behoeften en wie eventueel hulp of advies zou kunnen bieden. Een buurtcontactpersoon biedt zelf geen hulp maar verwijst naar iemand die hulp kan bieden of naar een organisatie. Omzien naar elkaar is eigenlijk heel eenvoudig en voelt voor iedereen prettig! Het versterkt daarbij het saamhorigheidsgevoel en draagt bij tot de leefbaarheid in het dorp. Een dorp dat geteisterd wordt door de gevolgen van aardbevingen en sloop/nieuwbouw en versteviging en waarbij buurten uit elkaar worden gerukt en de saamhorigheid verdwijnt.

In een vijftal avonden zijn alle inwoners van Loppersum in november 2022 door Zorgcoöperatie Loppersum uitgenodigd om mee te praten over het voorstel voor buurtcontactpersonen. Het werden prettige en informatieve avonden waarbij veel zorgen om de leefbaarheid werden gedeeld. Helaas hebben we moeten constateren dat er voor het voorstel te weinig belangstelling en draagvlak was om het voort te zetten. In een bijeenkomst eind januari 2023 met vertegenwoordiging van kerken, verenigingen en andere organisaties bleek hetzelfde, zodat het bestuur van Zorgcoöperatie Loppersum heeft moeten besluiten om het voorstel voor buurtcontactpersonen nu niet verder te ontwikkelen.

Zorgcoöperatie Loppersum blijft zich inzetten voor alle inwoners van Loppersum en hoopt op termijn een dorpsloket te realiseren, waar de inwoners hulp en informatie en doorverwijzing kunnen ontvangen voor vragen op het brede terrein van gezondheid, wonen, zorg (o.a. hulpmiddelen, thuiszorg, WMO) en welzijn (ontspanning, ontmoeting, beweging).

Zorgcoöperatie Loppersum