Agenda

Open Inloop

Elke dinsdagmorgen is er van 10.00 – 11.30 uur een koffieochtend in Ons Dorpshuis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en spreken.

Elke donderdagmiddag: Open Inloop (14.00-17.30 uur) in de bibliotheek. Elke eerste donderdagmiddag van de maand kunt u hulp krijgen bij verstelwerk. Elke tweede donderdagmiddag hulp bij computerproblemen en elke vierde donderdag houden we een themamiddag met een spreker.

Vanaf maart 2018

Elke woensdagmorgen: jeu de boules (9.45 uur).
Deelname gratis; start vanuit Wiemersheerd, De Schepperij 2

Activiteiten in Wiemersheerd

Elke woensdag dagactiviteit (10.00-15.30 uur), De Brug bij Wiemersheerd (ingang complex Dr. P.J. van Leeuwenhof).

Voor activiteiten in Wiemersheerd: zie het maandelijkse Activiteitenprogramma.

Voor de tochtjes met de PlusBus: zie het maandelijkse PlusBusboekje.