Hulp en aandacht

Een van de belangrijkste pijlers van Zorgcoöperatie Loppersum is hulp aan elkaar en zorg voor elkaar. De Werkgroep vraag en aanbod ZcL zorgt voor de invulling van de onderdelen ‘hulp’ en ‘aandacht’.

Hulp

Bij een vraag om hulp heeft een lid van ZcL een praktisch, technisch of administratief probleem dat hij/zij niet zelf kan oplossen. Hij/zij vraagt bijvoorbeeld:

  • praktische hulp (vervoer naar een ziekenhuis, sneeuwruimen)
  • technische hulp (plankje ophangen, plafondlamp verwisselen)
  • administratieve hulp (formulier invullen, lastige brief schrijven)

Aandacht

Bij een vraag om aandacht is een lid van ZcL alleen en/of eenzaam of wil hij/zij samen met anderen activiteiten uitvoeren, waarbij het gaat om het sociale contact. Iemand wil bijvoorbeeld:

  • gerichte aandacht (bezoek krijgen, voorgelezen worden)
  • onderlinge aandacht (samen koken, met elkaar fietsen)

De Werkgroep open inloop ZcL zorgt voor de invulling van gezamenlijke activiteiten tijdens de open inloop op donderdagmiddag in de bibliotheek (14.00-17.30 uur).

Hulplijn

De hulpvragers kunnen op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur hun hulpvraag melden op telefoonnummer 06 47 444 565.
De coördinator neemt de telefoon aan en geeft de vraag door aan de betreffende groepscoördinator. Deze belt vrijwilligers (leden van ZcL) uit zijn/haar lijst om de hulpvraag op te lossen.
Alle leden hebben een telefoonkaart (met enkele richtlijnen voor vervoerskostenvergoedingen) en een kaart met gedragsregels.

Zorgcoöperatie Loppersum