(Gedrags)regels vrijwilligers ZcL

Elkaar vrijwillig helpen kent enkele omgangsregels waaraan leden zich houden. Ieder lid krijgt een kaart met regels. Daarop staat:

  • Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
  • Houd de grenzen van wat je afsprak om te doen in de gaten. Ga er niet zomaar overheen.
  • Wat je hoort en ziet tijdens vrijwilligerswerk, blijft binnen dat contact. Het wordt geheim gehouden, ook na beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden.
  • Het kan zijn dat je twijfelt. Moet ik wel of geen actie moet ondernemen en daarmee de geheimhouding schenden? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon binnen Zorgcoöperatie Loppersum: Pieta Ettema, tel. 06-40121079.
  • Alle gemaakte onkosten worden direct contant vergoed.
  • Een lid pint niet met de pas van de hulpvrager.

Op deze kaart staan ook de naam en het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon binnen ZcL.
Het kan voorkomen dat leden situaties aantreffen waarmee ze geen raad weten, maar die wel geheim zouden moeten blijven. Dan kunnen ze de vertrouwenspersoon bellen om advies.

Andere belangrijke regels

  • Zorg voor contant geld als u om een dienst heeft gevraagd waarbij onkosten moeten worden vergoed (zoals kilometergeld).
  • Hulpgevers nemen geen giften aan. Als een hulpvrager per se iets wil geven voor een verleende dienst, vraag dan of deze dat bedrag wil storten op de rekening van ZcL.
  • Als het niet klikt tussen de hulpgever en de hulpvrager, is het beter om een vervanger te zoeken. Hulp geven en hulp vragen moet altijd goed voelen.
Zorgcoöperatie Loppersum