Het werk van de groepscoördinator

Hulp en Aandacht is verdeeld in de volgende groepen:


Hulp

1 Praktische hulp
2 Technische hulp
3 Administratieve hulp

Gerichte aandacht

4 Samen (voor)lezen
5 Mensen bezoeken
6 Toeren in de omgeving
7 Individueel wandelen


Gerichte en onderlinge aandacht

8 (Individueel) fietsen
9 Samen eten en koken
10 Ontmoetingsgroep Levensthema’s
11 Open Inloop


Elke groep heeft minimaal twee coördinatoren.

Taken voor de groepscoördinator van de praktische, technische en administratieve hulp

De groepscoördinator ontvangt de hulpvraag via de coördinator en zoekt daarbij de passende vrijwilliger.

Taken voor de groepscoördinatoren van de gerichte en onderlinge aandacht

De groepscoördinatoren roepen de groep vrijwilligers (regelmatig) bijeen om het onderdeel aandacht vorm te geven, in stand te houden, te evalueren en aan te vullen.
Zij bezoeken zo nodig nieuwe leden om de vraag om aandacht te peilen.