Over ons

Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is opgericht op 26 juni 2013. Ze telt bijna 600 leden. Dit vergt een hele organisatie. Het werk moet goed verdeeld worden. ZcL heeft geen betaalde krachten in dienst. Ze is afhankelijk van het vrijwillige werk van haar leden. De draagkracht van de leden moet in evenwicht zijn met wat ze bijdragen. De enige die dat bepaalt is het lid zelf.

Leden

De leden bepalen (in ledenvergaderingen) het beleid van ZcL en hoe het vorm te geven in verschillende activiteiten. Veel leden zetten zich met passie in voor een of meerdere activiteiten. Dat kan een bestuurlijke, een organiserende of een ondersteunende activiteit zijn, of een concrete activiteit als hulpaanbieder. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun activiteit of project. Dus geen overdreven hiërarchie of bureaucratie, maar vertrouwen in de capaciteiten en creativiteit van leden.

Bestuur

Het bestuur, bestaande uit zeven leden, is er om afspraken en wensen te realiseren in de praktijk van alledag. Het bestuur is compact en houdt zich met name bezig met de grote lijnen, het stroomlijnen van de organisatie, het overleg met de partners en het ontwikkelen van plannen. De communicatie met de leden verloopt via ledenvergaderingen en nieuwsbrieven.

Coördinator

De coördinator onderlinge dienstverlening is de spin in het web van vraag en aanbod. De coördinator wordt daarin bijgestaan door de groepscoördinatoren, die op hun gebied vraag en aanbod koppelen en concrete initiatieven begeleiden en ontwikkelen.

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat leden geconfronteerd worden met vragen of informatie, waar ze geen raad mee weten. Die informatie kan vertrouwelijk zijn. Om die reden heeft ZcL een vertrouwenspersoon, die altijd gebeld kan worden.

Zorgcoöperatie Loppersum