Jaarplan 2023

Algemeen

In 2023 bestaat Zorgcoöperatie Loppersum 10 jaar! Natuurlijk gaan we dit op de één of
andere manier vieren. Ideeën van onze leden zijn van harte welkom. En hoewel we veel
plannen hebben, hebben we besloten het aantal nieuwe activiteiten in 2023 te beperken.

Vaste activiteiten

Koffieochtend – ondanks dat er wel een aantal ‘vaste’ koffiedrinkers bij kunnen, voorziet de wekelijkse koffieochtend op dinsdagmorgen in het dorpshuis duidelijk in een behoefte. Coronatijd maakte een evaluatie lastig zodat deze nu is gepland in het voorjaar van 2023.
Open inloop – een goed bezochte bijeenkomst op donderdagmiddag in de bibliotheek met aandacht voor elkaar maar vooral voor het doen van een spelletje.
Themamiddag – plannen worden gemaakt om in de bibliotheek weer een themamiddag te organiseren.
Telefooncirkel – een bepaalde groep mensen die alleen wonen en zich kwetsbaar voelen, worden iedere ochtend op een vaste tijd en via een vaste volgorde gebeld.
Hulptelefoon – de hulptelefoon wordt op werkdagen opgenomen door een groep telefonisten die van daaruit de hulpvragen doorspelen naar de desbetreffende vrijwilligers.
Samen koken en eten – na de coronaperiode weer voorzichtig opgestart maar nog steeds zeer succesvol. Wellicht is het mogelijk een 2e groep te starten.
Platform Levensvragen – rondom aansprekende thema’s organiseert dit platform jaarlijks een aantal informatieve avonden.
Wonen met een Plus – onverminderd zetten we ons in ons uitgangspunt te realiseren, namelijk dat mensen die dat willen, kunnen blijven wonen in Loppersum ‘in een mix van jong én oud, vitaal én kwetsbaar en tot aan de dood’. Samen met de anderen werken we aan een samenhangend aanbod van diensten om zo prettig, lang en zelfstandig mogelijk in Loppersum te wonen. Ook zetten wij ons als vrijwilligersorganisatie in voor verbetering van de samenwerking en afstemming met en tussen zorgprofessionals, welzijnsorganisatie Cadanz en de afdeling WMO van de gemeente.

Nieuwe activiteiten

Duofiets – al vaker hebben we hierover melding gedaan. Het bleek lastig te zijn om hiervoor vrijwilligers te vinden. Daarnaast is de aanschaf van een elektrische duofiets behoorlijk prijzig en was Wiemersheerd inmiddels ook bezig om hun duofiets te vervangen. Daarom zijn de handen ineen geslagen en ondersteunen wij de aanschaf van de duofiets van Wiemersheerd. Bewoners van Wiemersheerd en inwoners van Loppersum kunnen dan gebruik maken van deze nieuwe duofiets. We hopen genoeg vrijwilligers te vinden, die na een korte cursus, chauffeur willen zijn!
Buurtcontactpersonen – na de h-a-h actie ‘we zijn er voor elkaar’, in het begin van coronatijd, bleef het sudderen om hiermee verder te gaan. Voorbereidingen zijn inmiddels getroffen om in elke buurt een contactpersoon aan te stellen. Een buurtcontactpersoon zorgt ervoor dat niemand uit het oog wordt verloren. Men kan met vragen en problemen bij de buurtcontactpersoon terecht en hij/zij stimuleert onderlinge burenhulp en helpt buurtbewoners verder op weg. Op deze manier zorgen de buurtcontactpersonen er mede voor het oog en het oor van de buurt te zijn én voor een sociaal netwerk voor alle inwoners van het dorp. De buurtcontactpersonen zullen in eerste instantie worden begeleid vanuit Zorgcoöperatie Loppersum, maar groeien hopelijk uit tot zelfstandige initiatief nemende buurtcontactpersonen.
Uitje – de intentie is er om in 2023 voor de leden een uitje te organiseren.
Jubileum – het 10 jarig bestaan. Dit gaat gevierd worden! Hoe? Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Er zal een feestcommissie moeten worden samengesteld die plannen gaat bedenken.

Opdracht 2023 – ‘samen zorg voor elkaar’

Hoe doen we dat? Dat kan alleen als we het met elkaar doen, zowel bestuur als leden!

Zorgcoöperatie Loppersum