Jaarplan 2024

Algemeen

Stond 2023 in het teken van ons 10-jarig jubileum, 2024 zal in het teken staan van behoud en uitbouwen van onze activiteiten. Onze zorg en aandacht gaat vooral uit naar de inwoners van Loppersum die nog steeds leven in een dorp waarin wordt gesloopt en herbouwd.

Vaste activiteiten

Koffieochtend – de gezelligheid van onze wekelijks koffieochtend in het dorpshuis wordt door onze ‘vaste’ koffiedrinkers bijzonder gewaardeerd. Elke dinsdagmorgen zijn ze present en wordt onder het genot van koffie/thee met lekkers de week doorgenomen.

Open inloop – een goed bezochte bijeenkomst op donderdagmiddag in de bibliotheek met aandacht voor elkaar maar vooral voor het doen van een spelletje.

Themamiddag – verdeeld over het jaar zullen een aantal presentaties rondom een bepaald thema worden opgezet. De presentaties worden per Nieuwsflits en d.m.v. flyers aangekondigd.

Telefooncirkel – een bepaalde groep mensen die alleen wonen en zich kwetsbaar voelen, worden iedere ochtend op een vaste tijd en via een vaste volgorde gebeld.

Hulptelefoon – de hulptelefoon wordt op werkdagen opgenomen door een groep telefonisten die van daaruit de hulpvragen doorspelen naar de desbetreffende vrijwilligers.

Samen koken en eten – deelnemers voor deze activiteit zijn altijd enthousiast en genieten van het samen eten. Door de versteviging van Assieshof wordt tijdelijk uitgeweken naar de kerk aan de Tuinbouwstraat. Een prima locatie met een goed uitgeruste keuken. Via de nieuwsbrief worden de data voor 2024 bekendgemaakt.

Platform Levensvragen – rondom aansprekende thema’s organiseert dit platform jaarlijks een aantal informatieve avonden.

Wonen met een Plus – onverminderd zetten we ons in ons uitgangspunt te realiseren, namelijk dat mensen die dat willen, kunnen blijven wonen in Loppersum ‘in een mix van jong én oud, vitaal én kwetsbaar en tot aan de dood’. Samen met de anderen werken we aan een samenhangend aanbod van diensten om zo prettig, lang en zelfstandig mogelijk in Loppersum te wonen. Zo noemen wij u de plannen voor een beleefwoning waarin men kan zien en testen welke hulpmiddelen het langer thuiswonen aangenaam maken. Ook zetten we samen met partners in op een thuiskamer waarin ieder die er behoefte aan heeft, zijn of haar plekje kan vinden.

Als vrijwilligersorganisatie zetten wij ons in voor verbetering van de samenwerking en afstemming met en tussen zorgprofessionals, welzijnsorganisatie Cadanz en de afdeling WMO van de gemeente.

In 2023 is voorzichtig gestart met een liedjescafé wat eens per kwartaal gaat plaatsvinden. Samen met Joke Scholten zingen we wat liedjes en hebben het gezellig bij de koffie.

Nieuwe activiteiten

Duofiets – de duofiets is in 2023 aangeschaft en feestelijk in gebruik genomen tijdens de lentemarkt. De vrijwilligers zijn geïnstrueerd. Komend jaar zullen we proberen meer Lopsters enthousiast te maken voor het gebruik van de duofiets.

Dorpsloket – met een aantal partijen uit Wonen met een Plus zijn we bezig om een dorpsloket te organiseren.

Uitje – de intentie is er om in het voorjaar van 2024 voor de vrijwilligers een uitje te organiseren. Suggesties zijn welkom!

Opdracht 2024 – ‘samen zorg voor elkaar’

Hoe doen we dat? Dat kan alleen als we het met elkaar doen, zowel bestuur als leden!

Onze leden roepen we vooral op om dat samen met ons te benadrukken. Versterking van het bestuur is dringend nodig en ook moeten we inzetten op benaderen van de jongere generatie om onze vereniging levensvatbaar te houden.

Zorgcoöperatie Loppersum