Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. ZcL respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van deze regelgeving. Daarom heeft ZcL beleid opgesteld hoe om te gaan met deze wetgeving. Dit is onder andere verwoord in een privacyverklaring, die hier te lezen is.

Als u lid wordt van ZcL, dan vult u verschillende formulieren in. Deze formulieren zijn aangepast met een voetnoot, waarin nieuwe leden erop wordt gewezen dat wij de persoonlijke gegevens nodig hebben (gerechtvaardigd belang) voor het uitvoeren van onze taken. Vrijwilligers die persoonsgegevens verwerken en die inzage hebben in persoonsgegevens, worden geïnstrueerd welke voorzorgsmaatregelen zij moeten treffen om de privacy van onze leden te waarborgen. Zij tekenen tevens een geheimhoudingsovereenkomst.

Zorgcoöperatie Loppersum