Wonen in Loppersum

Wonen met zorg

Wonen en zorg horen bij elkaar.
Mensen moeten ergens wonen en hebben recht op een woning. Dat begint bij de geboorte en eindigt bij het overlijden. De overheid is er als vangnet voor die mensen die het recht op wonen niet kunnen verzilveren.
Mensen hebben zorg nodig en hebben daar ook recht op. Dat begint bij de geboorte en eindigt tot na het overlijden als iemand begraven of gecremeerd wordt. De overheid is er als vangnet wanneer in de benodigde zorg niet kan worden voorzien.
Vroeger bepaalde de overheid voor de meeste mensen hoe ze woonden en hoeveel zorg ze kregen. Daarin is langzaam verandering gekomen, dankzij de welvaart. Maar dat niet alleen. Mensen bepalen in grote mate zelf hoe en waar ze willen wonen en welke zorg ze nodig hebben.

Wonen met welbevinden

Goed wonen en goede zorg is niet voldoende om je goed te voelen. Om je gelukkig te voelen en nog plezier in het leven te hebben, is meer nodig. Uit onderzoek blijken mensen de volgende zaken belangrijk te vinden: een veilige woonomgeving; goed eten en drinken; beschikbare en bereikbare maatschappelijke voorzieningen, zoals de supermarkt; goede en voldoende sociale contacten; zinvolle activiteiten door de dag heen; voldoende mogelijkheden om je te verplaatsen en deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.

Zorgcoöperatie Loppersum zet zich in voor wonen met zorg en wonen met welbevinden.

Zorgcoöperatie Loppersum