Aan de slag

Wat willen wij?

  • We willen dat ouderen de regie houden over hun toekomst.
  • We willen dat mensen kunnen blijven wonen in hun veilige en vertrouwde omgeving.
  • We willen nieuwe levensloopbestendige woonvormen voor ouderen en kwetsbaren in het dorp Loppersum, waar ruimte is voor het wonen met een zieke partner, waar gelegenheid is voor gezamenlijke activiteiten en waar professionele zorg kan worden geboden in daarvoor bestemde ruimtes.
  • We willen het liefst woonvormen met meerdere generaties.
  • We willen zorg op maat.

Wat doen wij?

  • We willen weten wat de woonwensen zijn van de leden. Dat doen we door bijvoorbeeld gesprekken te voeren en interviews te houden.
  • We denken mee over het ontwikkelen van plannen om bestaande woningen aan te passen tot levensloopbestendige woningen.
  • We denken mee, op basis van gelijkwaardigheid, over de ontwikkeling van het Wiemersheerd gebied met onder andere de gemeente Loppersum, Woonzorg Nederland, Zonnehuis Groep Noord en Nationaal Coördinator Groningen.
  • We spelen in op de actualiteit.
Zorgcoöperatie Loppersum